1. INTRODUCCIÓ

1.1. Benvingut a la pàgina web www.montoworld.com (des d’ara també com “montoworld.com”, o “Web”). La compra de productes en Montoworld.com, pressuposen la lectura, el coneixement i l’acceptació d’aquestes condicions generals de contractació (en endavant també com: “Condicions Generals”) de forma prèvia a l’inici del procediment de contractació, les quals regeixen el procediment de contractació en què el responsable de l’oferta contractual és MON TO WORLD, SL, ubicat a Espanya.

1.2. El consumidor és informat de les presents condicions generals de contractació, les quals han estat conegudes pel consumidor de forma prèvia a l’inici del procediment de contractació, i en fer clic al botó “He llegit i accepto les Condicions Generals” es compromet a acceptar de manera total i sense cap reserva, així com qualsevol condició particular que pugui existir.

1.3.
a) Tràmits per celebrar el contracte: dins del web haurà de seleccionar el tipus de producte que desitja, se li obrirà la pantalla amb el detall del producte. Si voleu comprar-lo, haurà de prèviament registrar omplint el formulari de registre, i un cop estigui registrat i vulgui continuar amb la compra, s’obrirà la passarel·la de pagament perquè pugui introduir les seves dades bancàries; haurà de llegir i acceptar les Condicions generals de contractació, i procedir al pagament; un cop completi convenientment els passos exposats haurà finalitzat el procés de contractació;
b) Identificar i corregir errors en la introducció de les dades: el nostre procediment per a contractar li permet comprovar i esmenar els errors abans de finalitzar la contractació. Un cop hagi finalitzat el procés de contractació vostè podrà: trucar al telèfon de MON TO WORLD (633484104) els dies de la setmana laborables no festius locals ni cap de setmana (De dilluns a divendres de 9h-13h), o bé enviar un correu electrònic a l’adreça que apareix com a contacte en la clàusula anomenada: “Identificació de les parts”, per demanar que es corregeixin les dades que consideri oportú;
c) Llengua: la llengua en què es formalitzarà el contracte és el castellà.

 1. IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS

2.1. El responsable de l’oferta contractual és MON TO WORLD, S.L. (Des d’ara també: “MON TO WORLD”), una societat anònima de nacionalitat espanyola amb domicili a l’Av. Mare de Déu de Montserrat, 20 – 1er C – Despatx 08024 BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ??al tom 44886, foli 75, full núm. B-470.405, inscripció 1ª, amb número de NIF B66559634.

2.2. Pots dirigir-te a MON TO WORLD a través del nostre servei d’Atenció al Client, accedint a l’apartat “Contacta’ns” de Montoworld.com i seleccionant l’opció corresponent; contactar a través del telèfon de contacte: 633484104 en horari laboral no festiu ni cap de setmana o a l’adreça de correu electrònic: monnuage@montoworld.com.
2.3. El consumidor és el / la adquirent dels productes i / o serveis existents al portal i haurà de ser major de divuit (18) anys i tenir plena capacitat d’obrar per a celebrar contractes vinculants.

 1. OBJECTE

3.1. L’objecte de les Condicions Generals és determinar les condicions jurídiques aplicables al procediment de compravenda entre MON TO WORLD i el consumidor per permetre la compra dels béns i / o serveis oferts per MON TO WORLD.

 1. LA NOSTRA POLÍTICA COMERCIAL

4.1. MON TO WORLD ofereix els productes en venda a montoworld.com exclusivament a consumidors finals que siguin persones físiques majors d’edat, que actuïn dins montoworld.com amb fins diferents dels que els siguin propis a les activitats comercials, empresarials o professionals que puguin desenvolupar. Si no ets un consumidor final, et convidem a abstenir-te de dur a terme transaccions comercials en montoworld.com.

4.2. MON TO WORLD es reserva el dret de no atendre les comandes que difereixin del que s’ha dit en l’anterior punt.

4.3. Aquestes Condicions d’Generals regulen de forma exclusiva l’oferta, l’acceptació d’ordres de compra i l’enviament de productes als consumidors de montoworld.com.

 1. COM FER UNA COMANDA

5.1. Tal com s’ha indicat, abans de procedir a la compra dels productes mitjançant la transmissió del formulari de comanda, se sol·licitarà a l’usuari que llegeixi atentament i accepti expressament aquestes condicions de contractació.

5.2. Per realitzar la comanda d’un o més productes a montoworld.com, l’usuari ha de seguir els passos indicats en el procés de compra, registrant-se, emplenant les dades sol·licitades, confirmant la compra dels productes afegits a la cistella i realitzant el pagament de la comanda.
En confirmar la compra dels productes afegits a la cistella, l’usuari disposarà de tota la informació relativa a la comanda en tramitació (inclòs el cost associat al transport de la comanda fins a la direcció indicada) i de totes les dades contractuals corresponents.

5.3. L’usuari que adquireixi productes a la pàgina web es compromet a pagar en el moment en què confirmi la compra. Així, la comanda no es tramitarà fins al moment en què MON TO WORLD rebi la conformitat del pagament.

5.4. Un cop formalitzada la comanda, l’usuari rebrà per correu electrònic una confirmació de la comanda detallant els productes adquirits i els seus preus, les despeses d’enviament, la forma de pagament, la direcció d’enviament i les altres dades contractuals de la transacció.

5.5. Les comandes seran arxivats a la base de dades de MON TO WORLD durant un termini de temps que no excedirà els límits establerts per la legislació vigent. L’usuari podrà tenir accés a les seves comandes entrant a la secció “El meu compte: comandes”.

5.6. MON TO WORLD podrà abstenir-se de tramitar les comandes remesos per usuaris que no presentin suficients garanties de solvència, que resultin ser incompletes o incorrectes, aquells la confirmació de pagament no es rebi en el termini de 48 hores, i també en cas que els productes seleccionats no estiguin disponibles.
En aquests supòsits, MON TO WORLD informarà a l’usuari per correu electrònic que la comanda no s’ha tramitat correctament, especificant adequadament els motius d’això, i, si escau, realitzarà el reemborsament de la suma que s’hagi anticipat pels productes no disponibles .
Un cop completi convenientment dels Passos exposats haurà finalitzat el procés de contractació.

 1. PRODUCTES I PREUS

6.1. En montoworld.com estan a la venda únicament productes de la marca Monnuage.

6.2. MON TO WORLD es reserva el dret a decidir, en cada moment, els productes que s’ofereixin a través de montoworld.com. En particular, MON TO WORLD podrà en qualsevol moment afegir o eliminar productes de la botiga en línia.

6.3. Les característiques essencials dels productes són presentades en Montoworld.com dins de cada fitxa del producte en base a la informació facilitada pel proveïdor. Malgrat el escrupolós cura posada per MON TO WORLD en la seva reproducció fidedigna, les imatges i els colors dels productes posats a la venda en montoworld.com podrien, però, no reflectir fidelment la realitat, a causa de les característiques específiques del navegador d’ Internet o la pantalla utilitzats per l’usuari.

6.4. Els preus dels productes a la venda en montoworld.com apareixen sempre en euros i inclouen l’IVA corresponent. A aquests preus se sumaran les despeses d’enviament pertinents. Les tarifes d’enviament seran comunicades a l’Usuari abans de formalitzar la comanda, i hauran de ser acceptats expressament per aquest al confirmar la compra.

6.5. Els preus dels productes poden estar subjectes a actualitzacions.
Per aquest motiu, l’usuari en accedir a les pàgines web on constin els preus es compromet a assegurar que són la versió actualitzada i no una versió anterior que el seu dispositiu hagi guardat en una memòria interna. És per aquest motiu que en accedir als preus es compromet a clicar sobre la icona: “Actualitza”.
Els preus que MON TO WORLD s’aplicarà a cada comanda seran els vigents en el moment en què l’usuari confirmi la compra dels productes afegits a la cistella, amb independència del dia en què es realitzi el lliurament. Assegura’t de quin és el preu de venda final abans de confirmar la comanda.

 1. COMANDES I FORMA DE PAGAMENT

7.1. L’usuari que adquireixi productes a la pàgina web es compromet a pagar en el moment en què confirmi la compra.

7.2. El pagament del preu dels productes i de les respectives despeses d’enviament es podrà efectuar mitjançant targeta espanyola de crèdit o dèbit (VISA o MASTERCARD, VISA ELECTRON i altres anàlogues).
MON TO WORLD es compromet a utilitzar els mètodes més eficaços i segurs de la tecnologia actual per transmetre les dades i els pagaments de cada transacció. Aquests enviaments sempre seran encriptats a través d’un servidor segur.

7.3. En cas que l’usuari efectuï el pagament amb targeta de crèdit o dèbit, les dades bancàries seran transmesos mitjançant un protocol segur a La Caixa o altres bancs encarregats de subministrar els respectius serveis de pagament electrònic remot, sense que cap tercer pugui en cap cas tenir accés a ells. Aquestes dades no seran utilitzades mai per MON TO WORLD més que per tal de completar els procediments relatius a la compra, emetre els corresponents reemborsaments en cas d’eventuals devolucions i prevenir i informar les forces de policia en cas que es cometés o estigués per ser comès algun frau en montoworld.com.

7.4. El preu de la compra dels productes i les despeses d’enviament es carregaran en el compte corrent de l’usuari en el moment de la confirmació de la comanda.

7.5. En un termini màxim de 24 hores des de la recepció de la confirmació de pagament, MON TO WORLD enviarà a l’usuari, mitjançant correu electrònic, una confirmació de la compra, incloent el número de comanda. Aquesta confirmació no té validesa com a factura, només com a comprovant de compra.

7.6. La factura corresponent a la comanda de compra es rebrà per correu electrònic adjunt a la confirmació de la comanda. Així mateix s’envia imprès en l’enviament de la comanda i estarà disponible i es podrà visualitzar en montoworld.com a la secció El meu compte: comandes.

7.7. L’Usuari, en qualsevol moment previ a la celebració del contracte, podrà anul·lar la seva comanda i un cop celebrat el contracte, haurà d’estar al que estableix l’apartat de Desistiment de les presents Condicions Generals.

 1. ENVIAMENT I LLIURAMENT DELS PRODUCTES

8.1. L’àmbit territorial de les vendes a través de montoworld.com comprèn exclusivament el territori espanyol (península i balears), de manera que el servei de lliurament només serà per a aquest territori. Montoworld.com no realitza enviaments de comandes a l’estranger ni de moment a les Illes Canàries, Ceuta ni Melilla.

8.2. MON TO WORLD es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció que l’usuari assenyali al formulari de comanda, i que en tot cas haurà d’estar compresa dins el territori abans indicat. Per tal d’optimitzar els lliuraments, recomanem a l’usuari que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins l’horari laboral habitual.

8.3. MON TO WORLD no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament introduïda per l’usuari en el formulari de comanda no s’ajusti a la realitat o hagi estat omesa.

8.4. El termini màxim fixat per als lliuraments és de trenta (30) dies, establert per defecte en la Llei. No obstant això, el termini habitual de lliurament de MON TO WORLD depenen del tipus d’enviament seleccionat, des de la data de la comanda:
Per als enviaments a domicili és de 4 a 5 dies laborables comptats des de la data de la comanda.
Cada lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual l’empresa de transports posa el producte a disposició de l’usuari, que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transports.
En el cas de retards en el lliurament de les comandes imputables a MON TO WORLD, l’usuari podrà anul·lar la seva comanda d’acord amb el procediment descrit a l’apartat “Devolucions”, com si d’una comanda defectuós es tractar-se, és a dir, sense assumir els costos d’enviament i de devolució. No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posat a disposició de l’usuari per part de la companyia de transport dins el termini acordat i no hagi pogut ser lliurat per causes imputables a l’usuari.

8.5. Si en el moment del lliurament l’usuari es troba absent, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar una nova entrega.

8.6. Si passats 8 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda no s’hagués concertat l’entrega, l’usuari haurà de posar-se en contacte amb MON TO WORLD. En cas que l’usuari no procedeixi així, passats 10 dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda, aquest serà retornat als magatzems de MON TO WORLD.

8.7. Si no s’ha pogut realitzar el lliurament per pèrdua del paquet, el nostre transportista iniciarà una investigació. En aquests casos, els terminis de resposta dels nostres transportistes solen oscil·lar entre una i tres setmanes. En aquests supòsits, MON TO WORLD es posarà en contacte amb l’usuari per decidir si cancel·la la comanda i li abona l’import satisfet (cost dels productes i despeses d’enviament), o si torna a enviar una nova comanda, sense cost addicional.

8.8. En el moment del lliurament, l’usuari haurà de comprovar el bon estat del paquet davant l’empresa de transports que, per compte de MON TO WORLD realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant a l’albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar a l’embalatge . Si posteriorment, un cop revisat el producte, l’usuari detectés qualsevol incidència com cop, ruptura o qualsevol desperfecte causats en aquest per l’enviament, aquest haurà de comunicar-ho per correu electrònic a MON TO WORLD en el menor termini de temps possible per poder tramitar la devolució.

 1. DESISTIMENT, PRODUCTES DEFECTUOSOS I DEVOLUCIONS

9.1. D’acord amb la normativa legal vigent l’Usuari té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. MON TO WORLD ofereix a l’usuari un termini de desistiment de 15 dies.
No obstant això, no procedeix per part de l’Usuari exercitar el dret de desistiment per als productes relatius a roba de bany o roba interior que hagin estat desprecintats, de conformitat amb l’article 103 e) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre pel qual s’aprova la Llei de Consumidors i Usuaris, ja que es tracta de béns que no són aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene una vegada han estat desprecintats després del lliurament.

9.2. Per exercir el dret de desistiment:
L’usuari podrà exercir-lo de la forma que estimi oportuna, bastant que s’acrediti la seva realització en qualsevol forma admesa en dret. Li oferim la possibilitat que accedeixi a l’apartat “El meu compte / Comandes / devolucions” i seguiu els passos per realitzar el procés. Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.
En el missatge, l’usuari haurà d’especificar el nombre de comanda, les referències dels productes retornats, l’adreça de recollida i la seva preferència respecte a l’horari de recollida (matí o tarda).
MON TO WORLD es posarà en contacte amb l’usuari per concertar data i hora de la recollida del producte a retornar.
Per complir el termini de desistiment, és suficient que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

9.3. Conseqüències del desistiment:
En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts per vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en la qual se’ns informe de la seva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que vostè hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.
Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.
En cas de devolució del bé per falta de conformitat, les despeses de devolució seran a càrrec de MON TO WORLD.
Només serà vostè responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

9.4. Model de formulari de desistiment:
(Li proposem que ompli i enviï el present formulari si desitja desistir del contracte).

 • A l’atenció de MON TO WORLD S.L. Av. Mare de Déu de Montserrat, 20 – 1er C – Despatx 08024 BARCELONA o correu electrònic: monnuage@montoworld.com:
 • Per la present li comunico / comuniquem () que desisteixo de la meva / desistim del nostre () contracte de venda del següent bé / prestació del servei següent (*).
 • Comanda el / rebut el (*).
 • Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.
 • Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.
 • Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper).
 • Data.

9.5. No és possible realitzar canvis de un producte per un altre. Si un usuari vol realitzar un canvi, ha de tornar el producte original, i paral·lelament realitzar una nova comanda per comprar el producte desitjat.

9.6. El reemborsament en el compte de l’usuari com a conseqüència d’aquesta devolució s’efectuarà a partir de la recepció dels productes per part de MON TO WORLD. L’abonament de la devolució es farà a la mateixa targeta utilitzada per al pagament i estarà disponible en un termini de 48 hores en targeta de dèbit, i de fins a 14 dies en targetes de crèdit. En cas que el destinatari dels productes i qui hagi efectuat el pagament de la comanda no siguin la mateixa persona, el reemborsament de l’import de la devolució serà efectuada per MON TO WORLD, a qui hagi efectuat el pagament.

9.7. Si el motiu de la devolució és imputable a MON TO WORLD (producte defectuós, erroni, etc.), l’ús d’aquest servei serà gratuït.

 1. GARANTIA DELS PRODUCTES

10.1 INSTRUCCIONS DE RENTAT – Monnuage no es fa responsable dels danys ocasionats a les peces per un mal ús o rentat incorrecte. És molt important seguir detingudament les instruccions de rentat: rentar a mà oa màquina amb programa curt de mà, usant aigua freda i detergents neutres, no deixar el producte en aigua prolongadament (els remull llargs fan malbé la fibra), no refregar ni retorçar, no utilitzar lleixiu ni assecadora. Assecar al natural en pla sense pinces per no deformar les peces.

10.2. ADVERTÈNCIA DE SEGURETAT: Encara Monnuage té cura de la seguretat, adverteix que les seves peces no són joguines i que els adults han de supervisar als nadons / nens perquè no facin ús indegut de l’embalatge, etiquetes, pompons, cordons, botons o altres objectes petits que puguin contenir les peces.

10.3. La garantia contractual oferta és de dos anys tal com correspon d’acord amb la legislació aplicable. Aquestes garanties s’aplicaran d’acord amb l’article 116 del TRLGDCU.

 1. ATENCIO AL CLIENT

11.1. Per a qualsevol aclariment, incidència o reclamació, l’usuari pot posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client de MON TO WORLD, accedint a l’apartat “Contacta’ns” de montoworld.com i seleccionant l’opció corresponent o contactar a través del telèfon de contacte 633484104 en horari laboral no festiu ni cap de setmana oa l’adreça de correu electrònic: monnuage@montoworld.com.

 1. RECLAMACIONS

MON TO WORLD posarà fulls de reclamació a la seva disposició. En el supòsit que necessiti utilitzar-les, pot enviar una sol·licitud a la següent adreça de correu electrònic monnuage@montoworld.com. També pot dirigir-se a aquest correu electrònic per formular les reclamacions o directament al Servei d’Atenció al Client.

 1. PROTECCIÓ DE DADES

13.1. Amb la informació que li proporcionarem a continuació, MON TO WORLD vol que l’Usuari conegui quina és la política de privacitat aplicada a les seves dades personals en les presents Condicions Generals.

13.2. MON TO WORLD compleix tots els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i totes les dades sota la nostra responsabilitat es tracten d’acord amb les exigències legals, respectant les mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives que garanteixen la confidencialitat.

13.3. La informació i dades que proporcioni l’Usuari a MON TO WORLD es compromet que sigui real i verídica.

13.4. L’informem, i l’Usuari consent expressament que les dades personals que ens faciliti i aquells que es generin de la seva relació amb nosaltres seran incloses en un fitxer o fitxers de MON TO WORLD, per tal de manteniment, compliment, desenvolupament, control, gestió de la seva compra i del seu contacte amb nosaltres, així com per a la gestió de consultes, dubtes o problemes de caràcter tècnic, comercial, sobre l’estat de les comandes i altres sol·licituds genèriques d’informació.
Així mateix, les dades de l’Usuari podran ser tractats i / o comunicats a tercers per al compliment de les obligacions legals i / o contractuals existents.
Si l’Usuari ens facilita dades personals de tercers o ens els dóna en un futur garanteix que prèviament li haurà informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems exposats en aquesta clàusula denominada: “Protecció de dades”.

13.5. L’Usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació sol·licitant-ho per correu postal a MON TO WORLD, Av. Mare de Déu de Montserrat, 20 – 1er C – Despatx 08024 BARCELONA, o enviant un correu electrònic a l’ adreça que consta a la clàusula primera, incloent sigui quin sigui el mitjà escollit, còpia del DNI, o document identificatiu equivalent, del titular de les dades.

13.6. En el procediment de contractació es demanaran, entre d’altres, dades relatives a la targeta de crèdit o dèbit, els quals seran comunicats a l’entitat que gestioni el cobrament. Aquesta sol·licitud es realitzarà amb la finalitat principal de validació de targeta i de pagament de l’article o articles sol·licitats i respon a la lliure i legítima acceptació de la relació jurídica entre l’Usuari i MON TO WORLD en la qual el desenvolupament, compliment i control implica necessàriament la connexió d’aquest tractament amb fitxers de tercers, que és legítima en relació al compliment de les finalitats especificades.

13.7. A la nostra pàgina web no hi ha hipervincles que permetin la comunicació de les seves dades a altres pàgines web. Pel que fa a les galetes, en cas d’existir haurà de consultar la nostra política de cookies.

13.8. Per tot l’anterior s’entendrà que, en el supòsit de facilitar-nos les seves dades, ens autoritza expressament per a realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.

 1. MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE LES CONDICIONS

14.1. MON TO WORLD es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament a l’usuari, que en qualsevol cas, és l’únic responsable de revisar-les com a requisit previ i indispensable a l’adquisició de qualsevol producte disponible a través de montoworld.com. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les Condicions Generals que estiguessin exposades a la web en el moment que l’usuari adquireixi els corresponents productes.

14.2. En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions generals.

 1. Exclusió de responsabilitat

15.1. MON TO WORLD declina qualsevol tipus de responsabilitat que es pogués derivar per un incorrecte ús per part dels internautes de la seva web i el procediment de compra en línia.

15.2. També es declina qualsevol responsabilitat pels possibles perjudicis causats per tercers i que no siguin atribuïbles a MON TO WORLD.

15.3. MON TO WORLD no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels Serveis, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de MON TO WORLD, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa de l’usuari i / o tingui per origen causes de força major o Cas Fortuït.

15.4. Respecte als links o hipervincles externs a MON TO WORLD, en el cas que hi hagi una connexió, ho farà a títol informatiu, no estan sota el control de MON TO WORLD, i no respon per tant MON TO WORLD de la informació que continguin.

 1. VALIDESA DE LES CONDICIONS GENERALS.

16.1. Si alguna de les clàusules de les presents Condicions Generals fos considerada nul·la o inaplicable, no afectarà a la resta de clàusules, les quals conservaran tota la seva vigència.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR.

17.1. S’aplicaran les normes d’ordenament jurídic espanyol. En cas que l’Usuari té la consideració de consumidor seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari a Espanya.